Apa nada yang ditandai pada gambar tuliskan dalam simbol huruf