Apa yang dimaksud dengan Kun pada interval nada?

Et interval er afstanden mellem to toner. Intervallernes navne er hentet fra de latinske ordenstal. De otte første intervaller, her opad fra tonen c, er:

Et interval betegner således, hvilket trin den anden tone står på i forhold til den første.

At læse/tælle et interval

Når man skal bestemme et interval, skal man tælle den første tone med. Hvis man skal bestemme for eksempel dette interval, intervallet mellem g og c:

så står starttonen på første trin, og man tæller linjer og mellemrum (=trin) for at se, hvilket trin sluttonen står på:

Den anden tone står på femte trin i forhold til den første, altså er intervallet en kvint (»femte«).

(Man tager jo kun fire skridt mellem de to toner, men man ser intervaller ud fra hvilket trin, man ender på, når starttrinet er første trin.)

Lige og ulige intervaller

Ulige intervaller står på samme måde som starttonen med hensyn til streger/mellemrum:

Lige intervaller står anderledes end starttonen (mht. streger/mellemrum):

Mange af intervallerne findes i to størrelser, det uddybes i næste afsnit.