Tác giả: ArisPutriQdev

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

3 votes
0 answers
184 views
Apa arti tanda tempo adagio brainly?

Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo kedua yang sering digunakan adalah tempo sedang dan jenis tempo ...

ArisPutriQdev
đăng 2 weeks ago
4 votes
4 answers
175 views
Bagaimana mengatur barisan Shalat Berjamaah jika makmum terdiri atas 2 orang pria

idkuu, Jakarta Sholat menjadi hal yang wajib dikerjakan bagi seluruh umat muslim. Sholat bahkan dikatakan sebagai tiang ...

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA