Tác giả: Aris_annisakitty

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
155 views
Contoh penerapan pertidaksamaan Linear dalam kehidupan sehari hari

Penerapan Konsep Program Linear Dalam Kehidupan Sehari-HariA. Pengertian Program linearProgram Linear adalah suatu cara ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA