Tác giả: BabakCandrahit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
75 views
Apa upaya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia?

ArtikelPPKNUpaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)Bang DonPosting at 13 June 2020Dilihat 31482 pemirsaUpaya Penegakan ...

BabakCandrahit
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA