Tác giả: Babakmit3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
82 views
Apa perbedaan sketsa dan Prototype dalam perencanaan produk kerajinan *?

KOMPAS.com -Prototype produk menjadi tahapan penting dalam rencana pembuatan produk. Prototype produk berkaitan erat ...

8 votes
0 answers
52 views
Salah satu kegiatan PNI adalah mempelopori berdirinya PPPKI yang bertujuan

Artikel dan Makalah tentang Sejarah Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, Latar Belakang, ...

Babakmit3
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA