Tác giả: BahuwiryaArief2022

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

8 votes
0 answers
42 views
Apa ciri-ciri komputer generasi keempat?

Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan. Dimana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat ...

6 votes
0 answers
10 views
Apa dampak negatif dari revolusi industri?

BANDUNG, (PR).- Revolusi industri 4.0 tak melulu membawa dampak baik bagi publik. Ancaman yang dibawa oleh gelombang ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA