Tác giả: BahuwiryaBaskoroQdev

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
176 views
Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari akar adalah a menyerap air dan unsur hara

Merdeka.com - Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang turut menjadi penyumbang ekosistem bagi kehidupan di ...

BahuwiryaBaskoroQdev
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA