Tác giả: BhatElang2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

5 votes
0 answers
114 views
Apa manfaat keberagaman dalam bekerja sama?

Keberagaman adalah hal mutlak di Indonesia. Seperti yang Anda tahu, terdapat banyak suku, ras, agama, etnik dan ...

BhatElang2021
đăng 1 month ago
5 votes
5 answers
148 views
Apa yang dimaksud dengan pamflet pamflet?

Hukum Faraday Hukum Faraday Percobaan, Makalah, Penerapan Dan Contoh Soal DosenPendidikan.Com Hukum Faraday ...

BhatElang2021
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA