Tác giả: BhatElangpt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
191 views
Jika 3678 dibulatkan ke bentuk desimal satu angka dibelakang menjadi

Pembulatan1. Praktik untuk mempersingkat pengungkapan informasi dengan menyesuaikan angka ke atas atau ke bawah kepada ...

BhatElangpt
đăng 1 month ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA