Tác giả: Bhat_Bintang4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

0 votes
0 answers
192 views
Apa saja manfaat kita mempelajari program linear dalam kehidupan sehari-hari?

Pemrograman linear (Linear programming) adalah alat untuk pemecahan masalah optimasi. Metode yang telah dikembangkan ...

Bhat_Bintang4
đăng 1 month ago
6 votes
0 answers
11 views
Strategi dan taktik dalam permainan sepakbola sangat dibutuhkan saat bertanding strategi adalah

Dalam permainan sepak bola, tentunya bukan hanya kualitas dari setiap pemainnya saja yang menentukan bagus tidaknya ...

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA