Tác giả: Bhatdewicute

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

5 votes
0 answers
172 views
Dataran tinggi mata pencahariannya apa?

Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Mata pencaharian masyarakat di Indonesia ...

Bhatdewicute
đăng 1 month ago
6 votes
0 answers
189 views
Apa yang harus dinilai dari suatu karya seni brainly

Pengertian Seni RupaSeni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa (visual) yang ...

Bhatdewicute
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA