Tác giả: CodeFadhlankitty

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

6 votes
0 answers
9 views
Berikan penjelasan mengapa seni patung termasuk salah satu karya seni rupa 3 dimensi

Seni rupa adalah seni yang mengutamakan nilai estetika dan keindahan suatu karya. Karya seni rupa merupakan sesuatu ...

8 votes
0 answers
154 views
Meme Ucapan ulang tahun

42+ Gambar Meme Lucu Ucapan Selamat Ulang Tahun - Gambar lucu ialah bisa berbentuk foto orang, hewan, serta apapun yang ...

CodeFadhlankitty
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA