Tác giả: Codeannisa007

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

4 votes
0 answers
175 views
Permainan bola voli mini adalah permainan yang dimainkan oleh orang dewasa

Penjaskes, 08.09.2021 06:31, kristiadi789Permainan bola voli mini adalah permainan yang A. Dimainkan oleh orang ...

0 votes
0 answers
50 views
Posisi pitcher dalam permainan Softball

Pengertian Stratifikasi Sosial Istilah Stratifikasi berasal dari kata stratum (bentuk tunggal) dijamakkan menjadi ...

5 votes
0 answers
57 views
Bagaimana cara menggunakan google from?

Home»Internet Pembelajaran Online » Cara menggunakan Google Form bagi pemulaCara menggunakan Google Form bagi ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA