Tác giả: EllaBanyu2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
174 views
Pelanggaran HAM dapat terjadi dimana saja dan kapan saja?

PPKn, 02.12.2020 02:30, zayka9248Pelanggaran HAM dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tanpa mengenal status, jenis ...

EllaBanyu2
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA