Tác giả: Ella_indahhit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

0 votes
0 answers
122 views
perjuangan muhammadiyah pada abad ke-2 dipimpin oleh

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 ...

Ella_indahhit
đăng 1 month ago
9 votes
0 answers
35 views
Zaman praaksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan dimulainya zaman praaksara adalah

Masa praaksara atau masa nirleka adalah masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia punya masa ...

Ella_indahhit
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA