Tác giả: Febi_Adityahit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
215 views
tuliskan 3 landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa indonesia!

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 ...

Febi_Adityahit
đăng 2 weeks ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA