Tác giả: HexorArief3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

3 votes
0 answers
57 views
Apa bahasa inggris dari 1 sampai 20?

Daftar Angka 1-100 dalam Bahasa Inggris LengkapSampai lupa, hingga lebih dari setahun saya menulis artikel di blog ini, ...

HexorArief3
đăng 2 weeks ago
2 votes
0 answers
188 views
Apa kepanjangan dari konsep THINK?

PORTAL PURWOKERTO- Pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan Is It True dalam T.H.I.N.K merupakan bagian dari ...

HexorArief3
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA