Tác giả: HexorArifQdev

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

6 votes
0 answers
68 views
Sebutkan tiga contoh sikap yang tidak mencerminkan ketidakjujuran

10+ Contoh Sikap Jujur di Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat_Ada sebuah istilah yang mengungkapkan bahwa ...

HexorArifQdev
đăng 1 month ago
2 votes
0 answers
132 views
Apa fungsi argumentasi dalam artikel?

Jakarta - Teks persuasi adalah paragraf yang berisi pernyataan untuk mendorong seseorang mengikuti apa yang diinginkan ...

HexorArifQdev
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA