Tác giả: Hexor_Bagaskoro1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
1 answers
161 views
Fungsi alat ini pada jaringan nirkabel mirip dengan hub pada jaringan komputer berbasis kabel yaitu

Pengertian dan fungsi Switch, Router, HUB, access point, RJ 45, Modem, Kabel UTP, NIC,Repeater, Bridge, Satelit, Kabel ...

Hexor_Bagaskoro1
đăng 2 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA