Tác giả: IbrahimElangpt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
76 views
Berikut ini adalah aspek yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pertunjukan seni musik, kecuali

Berisikan materi yang sama dengan PG bagian ketiga yaitu tentang Pertunjukkan musik tradisional, soal essay bagian ke-3 ...

IbrahimElangpt
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA