Tác giả: JinawiArif2020

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
42 views
10 fungsi elemen dasar komputer

Dasar dasar Rangkaian Logika.Sistem Komputer.Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk ...

JinawiArif2020
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA