Tác giả: JinawiBaskorolover

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

4 votes
0 answers
206 views
Penyampaian pesan dalam pementasan teater umumnya dilakukan dengan cara

Merdeka.com - Jenis teater bagi orang awam terdengar cukup sepele. Namun bagi Anda yang tertarik dalam menekuni bidang ...

JinawiBaskorolover
đăng 2 weeks ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA