Tác giả: JinawiNurulPlant

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
192 views
Teknik menerima bola dalam permainan bola basket disebut

KOMPAS.com - Dalam permainan bola basket, terdapat teknik memutar tubuh saat menguasai bola. Teknik ini sering ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA