Tác giả: JinawiNurulcute

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
84 views
Penyebab utama kalahnya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC adalah

Sejarah, 22.06.2021 04:30, michellevanesspb9vz9Penyebab utama kalahnya perlawanan sultan ageng tirtayasa melawan voc ...

JinawiNurulcute
đăng 1 week ago
8 votes
0 answers
163 views
Pembelahan apa yang terjadi pada spermatogenesis?

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?LihatMeiosis pada Pada Pembentukan Gamet. Sumber: ...

JinawiNurulcute
đăng 3 weeks ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA