Tác giả: KalaAriefhit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

4 votes
0 answers
203 views
Pola lantai di bawah ini merupakan pengembangan pola lantai lurus adalah

KOMPAS.com - Pola lantai adalah sebuah pola yang dibentuk sebagai cara penari untuk berpindah, bergerak, atau bergeser ...

KalaAriefhit
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA