Tác giả: Kala_Muhammad3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
198 views
Program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata seperti membuat makalah, surat skripsi disebut

(1)soal dan jawabansoal dan jawaban Ms WoMs Wordrd1. Salah satu contoh system operasi dalam komputer adalah 1. Salah ...

Kala_Muhammad3
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA