Tác giả: LukmanAditya4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

5 votes
0 answers
126 views
Apa itu permainan bakiak?

Bakiak merupakan permainan tradisional yang sudah jarang sekali dimainkan. Bakiak berbentuk semacam sandal yang ...

8 votes
0 answers
37 views
Stop short Seinfeld gif

Can you guess this saying?Many notable expressions from Seinfeld became popular phrases in everyday speech ...

LukmanAditya4
đăng 3 weeks ago
7 votes
0 answers
138 views
Jelaskan apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer?

Jawaban diposting oleh: neni3751. Perangkat lunak pengolah kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk ...

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA