Tác giả: LukmanArief3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

3 votes
0 membalas
76 melihat
Salah satu syarat untuk menjadi pengusaha yang baik dan sukses adalah

Salah satu syarat menjadi seorang wirausaha yang baik dan sukses adalah . A.berpikir luas B.berpikir baik C.berpikir ...

LukmanArief3
pada 2 ngày trước
2 votes
0 membalas
145 melihat
Menguasai renang gaya dada berarti menguasai teknik

Renang memiliki berbagai macam teknik gaya dan sebelumnya kita telah mengenal tentang teknik renang gaya punggung serta ...

LukmanArief3
pada 5 ngày trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA