Tác giả: NasabArif2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
80 views
Apa yang menjadi dasar ideologi Pancasila sebagai ideologi yang Tepat bagi bangsa Indonesia

Ideologi Pancasilaby utira ibek | Jun 19, 2020 | Artikel | 0 commentsIdeologi merupakan gabungan dua kata yaitu idea ...

NasabArif2021
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA