Tác giả: PHP_Fadhlan2020

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
172 views
Membaca puisi dengan ekspresi wajah dan gerakan tubuh disebut

Berkut ini 3 Teknik Membaca Puisi yang Baik dan Benar. Membaca puisi untuk orang lain pada dasasrnya sama dengan ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA