Tác giả: PHPdewi2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
85 views
Kapan waktu yang tepat bagi kita untuk belajar?

Setiap siswa memiliki gaya dan waktu belajar masing masing. Secara umum waktu belajar yang tepat dan efektif adalah ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA