Tác giả: PrayogoRimbacute

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

0 votes
0 answers
158 views
Penerapan ham di Amerika

Outline Perbedaan dari Ketiga Sistim Perlindungan HAM di 3 regionby Erna Dyah Kusumawati - Monday, 18 October 2021, ...

1 votes
0 answers
13 views
Seni menghasilkan gambar bergerak dengan sendirinya melalui penggunaan komputer disebut dengan

PENGERTIAN ANIMASI KOMPUTERAnimasi komputer adalah seni menghasilkan gambar bergerak dengan sendiri melalui penggunaan ...

PrayogoRimbacute
đăng 2 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA