Tác giả: Prayogo_Candra4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
182 views
Sebutkan dan jelaskan proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk Bahan limbah keras

6 Proses Pengolahan Bahan Limbah Keras Organik dan AnorganikOriflameid | Juni 23, 2020 | Kerajinan | 1 KomentarSebutkan ...

Prayogo_Candra4
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA