Tác giả: Prayogo_dewihit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

1 votes
4 answers
122 views
sebutkan bentuk-bentuk latihan berporos permainan bola basket

a. Shooting b. Dribbling c. Lay-up d. Jumping e. Pivot ...

0 votes
0 answers
109 views
Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian jaringan komputer

JARINGAN komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan ...

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA