Tác giả: RockyAhmad2022

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
8 views
Sayuran cenderung memiliki umur relatif pendek dan mudah rusak karena

FMCG adalah produk-produk yang dapat terjual secara cepat dengan harga yang relatif murah, dan biasanya merupakan ...

RockyAhmad2022
đăng 1 month ago
0 votes
3 answers
98 views
Membayangkan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat termasuk kategori zina

Reporter : Puri Yuanita Saking tercelanya perbuatan yang satu ini, ...

RockyAhmad2022
đăng 2 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA