Tác giả: Rocky_Baskoro1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
205 views
4 Pasal 28 J UUD NRI adalah pasal yang secara khusus yang menyatakan adanya kewajiban dasar manusia apa sajakah kewajiban dasar manusia itu?

KOMPAS.com Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara yang menjadi dasar bagi semua hukum di Indonesia. UUD ...

Rocky_Baskoro1
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA