Tác giả: Unjani_Mego3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

5 votes
0 answers
216 views
Dalam gambar dekoratif kumpulan dari titik titik disebut

Gambar Dekoratif, Pengertian, Tujuan, Ciri, Unsur & Jenis Motif Apa yang pertama kali kamu bayangkan ketika ...

Unjani_Mego3
đăng 1 week ago
1 votes
0 answers
47 views
Apa keuntungan memiliki tubuh yang sehat?

Manfaat dan Berbagai Cara Memiliki Tubuh Sehat yang Mudah! Tentu kita paham jika memiliki tubuh yang sehat menjadi ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA