Tác giả: UnjaniindahPlant

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
98 views
Apa perbedaan olahan pangan jadi dan olahan pangan setengah jadi?

Bahan Setengah Jadi Hasil Perikanan dan Peternakan | Termasuk Bahan pangan hewani, yaitu bahan pangan yang berasal dari ...

0 votes
0 answers
137 views
Pada tahun berapakah FINA didirikan?

Persatuan Renang Seluruh Indonesia disingkat PRSI merupakan organisasi yang mengatur cara olahraga renang di Indonesia. ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA