Tác giả: Unjanimithit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

9 votes
0 answers
47 views
Berapa lama sertifikasi guru?

Tanya Jawab tentang Sertifikasi Guru / Sertifikat Pendidik TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBINAAN ...

5 votes
0 answers
161 views
Berikut ini merupakan Tipe permainan softball kecuali

KOMPAS.com - Teknik melempar bola merupakan salah satu bagian terpenting dalam permainan softball. Kekuataan, kecepatan ...

5 votes
0 answers
199 views
Sebutkan empat macam gerakan dan manfaatnya latihan kebugaran jasmani

KOMPAS.com - Kebugaran dan kesegaran jasmani adalah faktor penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Jika tubuh ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA