Bagaimanakah warna bunyi untuk iringan tari jelaskan

Video