Berapa simetri putar persegi?

Simetri Lipat dan Simetri Putar.Simetri Lipatadalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Untuk mencari simetri lipat dari suatu bangun datar maka dapat dilakukan dengan membuat percobaan dengan membuat potongan kertar yang ukurannya mirip dengan yang akan diuji coba. Lipat-lipat kertas tersebut untuk menjadi dua bagian sama besar. Jika suatu bangun dilipat menjadi dua, sehingga lipatan yang satu dapat menutup bagian yang lain dengan tepat, maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri lipat.

Simetri Putaradala h jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Suatu bangun mempunyai simetri putar jika ada satu titik pusat dan bangun tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh sehingga bayangannya tepat pada bangun semula. Percobaan dapat dilakukan mirip dengan percobaan pada simetri lipat namun caranya adalah dengan memutar kertas yang telah dibentuk. Jika suatu bangun datar diputar melalui pusatnya dan dapat tepat menempati tempat semula maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri putar. Banyaknya bangun tersebut menempati tempat semula dalam sekali putaran menjukkan jumlah simetri putar. Arah perputaran mengikuti arah jarum jam.
Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Berikut ini sumbu simetri dari beberapa bangun datar

Berikut ini simetri lipat, simetri putar dan sumbu simetri beberapa bangun datar :

NoNama Bangun DatarSimetri LipatSimetri PutarSumbu Simetri1Segitiga samakaki112Segitiga samasisi3333Segitiga sembarang4Segitiga siku-siku samakaki115Persegi Panjang2226Persegi4447Jajargenjang28Trapesium samakaki119Trapesium siku-siku10Trapesium sembarang11Layang-layang1112Belah ketupat22213Lingkarantak terhinggatak terhinggatak terhingga14Oval/Elips22215Segienam Beraturan666

Catatan : Bangun datar dikatakan tidak mempunyai simetri putar jika hanya dapat diputar satu keliling lingkaran penuh atau satu putaran. Contohnya : segitiga samakaki, segitiga siku-siku sama kaki, trapesium samakaki, dan layang-layang.

 • Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar dengan sudut putar 120°, 240°, dan 360°.
 • Persegipanjang mempunyai 2 simetri,putar dengan sudut putar 180°dan 360°.
 • Persegi mempunyai 4 simetri putar dengan sudut putar 90°, 180°, 270°, dan 360°.
 • Belah ketupat mempunyai 2 simetri putar dengan sudut putar 180°dan 360°.

Simetri Lipat dan Simetri Putar.Simetri Lipatadalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Untuk mencari simetri lipat dari suatu bangun datar maka dapat dilakukan dengan membuat percobaan dengan membuat potongan kertar yang ukurannya mirip dengan yang akan diuji coba. Lipat-lipat kertas tersebut untuk menjadi dua bagian sama besar. Jika suatu bangun dilipat menjadi dua, sehingga lipatan yang satu dapat menutup bagian yang lain dengan tepat, maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri lipat.

Simetri Putaradala h jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Suatu bangun mempunyai simetri putar jika ada satu titik pusat dan bangun tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh sehingga bayangannya tepat pada bangun semula. Percobaan dapat dilakukan mirip dengan percobaan pada simetri lipat namun caranya adalah dengan memutar kertas yang telah dibentuk. Jika suatu bangun datar diputar melalui pusatnya dan dapat tepat menempati tempat semula maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri putar. Banyaknya bangun tersebut menempati tempat semula dalam sekali putaran menjukkan jumlah simetri putar. Arah perputaran mengikuti arah jarum jam.
Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Berikut ini sumbu simetri dari beberapa bangun datar

Berikut ini simetri lipat, simetri putar dan sumbu simetri beberapa bangun datar :

NoNama Bangun DatarSimetri LipatSimetri PutarSumbu Simetri1Segitiga samakaki112Segitiga samasisi3333Segitiga sembarang4Segitiga siku-siku samakaki115Persegi Panjang2226Persegi4447Jajargenjang28Trapesium samakaki119Trapesium siku-siku10Trapesium sembarang11Layang-layang1112Belah ketupat22213Lingkarantak terhinggatak terhinggatak terhingga14Oval/Elips22215Segienam Beraturan666

Catatan : Bangun datar dikatakan tidak mempunyai simetri putar jika hanya dapat diputar satu keliling lingkaran penuh atau satu putaran. Contohnya : segitiga samakaki, segitiga siku-siku sama kaki, trapesium samakaki, dan layang-layang.

 • Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar dengan sudut putar 120°, 240°, dan 360°.
 • Persegipanjang mempunyai 2 simetri,putar dengan sudut putar 180°dan 360°.
 • Persegi mempunyai 4 simetri putar dengan sudut putar 90°, 180°, 270°, dan 360°.
 • Belah ketupat mempunyai 2 simetri putar dengan sudut putar 180°dan 360°.

Berikut materi pembelajaran untuk bidang studi / materi pelajaran Matematika untuk kelas V semester I (ganjil) SD dan MI selengkapnya:

BAB 1 BILANGAN BULAT

 1. Sifat-sifat Operasi Hitung Bilangan Bulat
 2. Membulatkan Bilangan
 3. Menaksir Hasil Operasi Hitung
 4. Menentukan Kelipatan Persekutuan terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Terbesar dengan Faktor Prima
 5. Pengerjaan Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat
 6. Menghitung Perpangkatan dan Akar
 7. Menyelesaikan Masalah yang Berkaitan dengan Operasi Hitung, KPK, dan FPB

Berlatih Bersama

Rangkuman

Refleksi

Ayo Berlatih 1

BAB 2 PENGUKURAN

 1. Mengukur Waktu
 2. Mengukur Sudut
 3. Menentukan Jarak dan Kecepatan
 4. Menyelesaikan Masalah yang Berkaitan dengan Waktu, Jarak, dan Kecepatan

Berlatih Bersama

Rangkuman

Refleksi

Ayo Berlatih 2

BAB 3 LUAS BANGUN DATAR

 1. Menentukan Luas Trapesium dan Layang-layang
 2. Menyelesaikan masalah yang Berhubungan dengan Bangun Trapesium dan Layang-layang

Berlatih Bersama

Rangkuman

Refleksi

Ayo Berlatih 3

BAB 4 VOLUME KUBUS DAN BALOK

 1. Menentukan Volume Kubus dan Balok
 2. Satuan Volume
 3. Menyelesaikan Masalah yang Berkaitan dengan Kubus dan Balok

Berlatih Bersama

Rangkuman

Refleksi

Ayo Berlatih 4

Ayo Berlatih Akhir Semester 1