Sebuah gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan y 0 8 sin