Tuliskan firman Allah yang menjelaskan tentang asmaul husna al ghani

Asmaulhusna (bahasa Arab: الأسماء الحسنى, translit. al-asmā’ al-ḥusnā‎) adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya yang disebutkan di dalam hadis hanya 99 nama, tetapi di dalam Al-Qur'an terdapat nama-nama Allah selain ke-99 nama tersebut.[1] Asma berarti nama (penyebutan) dan husna berarti yang baik atau yang indah, jadi asmaulhusna adalah nama nama milik Allah yang baik lagi indah.

Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada zat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya, akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah.

Selain perbedaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat zat Allah yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad.

Asmaulhusna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.

Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat muslim tidak akan mudah menulis "Allah adalah ...", karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keterangan Al-Qur'an tentang Allah. Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu, seperti tercantum dalam surat Al-Ikhlas.

"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". (Al-Ikhlas 112:1-4)

Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada zat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya.

Berikut adalah beberapa terjemahan dalil yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadis tentang asmaulhusna:

 • "Dialah Allah, tidak ada Tuhan/Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai asmaulhusna (nama-nama yang baik)." (Thaa-Haa 20:8)[2]
 • Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" (Al-Israa' 17:110)[2]
 • "Allah memiliki asmaulhusna, maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama yang baik itu..." (Al-A'raaf:180)[2]
Bahasa Arab Klasik) Bahasa Arab Modern (MSA)

(Ragam dengan tanda baca/ tanpa tanda baca)

Transliterasi Romanisasi

[Ragam pengucapan]

! Artia Referensi Jenis tatabahasab
  1 ٱلْرَّحْمَـٰنُ

(أَلْرَّحْمَـٰنُ)

\ أَلْرَّحْمَانُ

الرحمن، الرحمان

ʾAr-Raḥmaān/ ʾAr-Raḥmān Ar-Rahman

[Ar-Rahmaan]

Maha Pengasih (Mengasihi) Alquran: Permulaan setiap Surah kecuali satu, dan sejumlah tempat lainnya. Ayat pertama Surah ar-Rahman (Surah 55) khusus menyebut nama ini D
  2 ٱلْرَّحِيْمُ

(أَلْرَّحِيْمُ)

الرحيم ʾAr-Raḥiym/ ʾAr-Raḥīm Ar-Rahim

[Ar-Raheem]

Maha Penyayang Alquran: Permulaan setiap Surah kecuali satu, dan sejumlah tempat lainnya. (terdapat 114 Surah dalam Alquran.) D
  3 ٱلْمَـٰلِكُ

(أَلْمَـٰلِكُ)

\ أَلْمَالِكُ

الملك، المالك

ʾAl-Maālik/ ʾAl-Mālik Al-Malik

[Al-Maalik]

Maha Merajai 59:23, 20:114, 23:116 D
  4 ٱلْقُدُّوسُ

(أَلْقُدُّوسُ)

القدّوس، القدوس ʾAl-Qudduūs/

ʾAl-Quddūs

Al-Quddus

[Al-Quddous, Al-Quddows]

Maha Suci 59:23, 62:1 D
  5 ٱلْسَّلَامُ

(أَلْسَّلَامُ)

السلام ʾAs-Salaām/ ʾAs-Salām As-Salam [As-Salaam] Maha Memberi Keselamatan 59:23 D
  6 ٱلْمُؤْمِنُ

(أَلْمُؤْمِنُ)

المؤمن ʾAl-Muʾumin Al-Muʾmin [Al-Mu'min] Maha Memberi Keamanan 59:23 D
  7 المهيمن Al-Muhaymin Maha Mengatur 59:23 D
  8 العزيز Al-Aziz Maha Perkasa 3:6, 4:158, 9:40, 48:7, 59:23 D
  9 الجبار Al-Jabbar Maha Gagah 59:23 D
  10 المتكبر Al-Mutakabbir Maha Memiliki Kebesaran 59:23 D[butuh klarifikasi]
mutafaʿʿil
  11 الخالق Al-Khaliq Maha Pencipta 6:102, 13:16,[3] 36:81, 39:62, 40:62, 59:24 D
  12 البارئ Al-Bariʾ Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan 59:24 D
  13 المصور Al-Musawwir Maha Membentuk Rupa (makhluk-Nya) 59:24 D
  14 الغفار Al-Ghaffar Maha Pengampun 20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10 D
  15 القهار Al-Qahhar Maha Memaksa 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16 D
  16 الوهاب Al-Wahhab Maha Pemberi Karunia 3:18, 38:9, 38:35 D
  17 الرزاق Ar-Razzaq Maha Pemberi Rezeki 51:58 D
  18 الفتاح Al-Fattah Maha Pembuka Rahmat 34:26 D
  19 العليم Al-ʿAlim Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu) 2:158, 3:92, 4:35, 24:41, 33:40 D
  20 القابض Al-Qabid Maha Menyempitkan (makhluk-Nya) 2:245 V
  21 الباسط Al-Basit Maha Meluaskan (makhluk-Nya) 2:245 V
  22 الخَافِض Al-Khafid Maha Merendahkan (makhluk-Nya) 56:3; al-Kafʿamī (1992:38) O
  23 الرافع Ar-Rafiʿ Maha Meninggikan (makhluk-Nya) 58:11, 6:83 V
  24 المعز Al-Muʿizz Maha Pemberi Kemuliaan 3:26 V
  25 المذل Al-Muzill Maha Pemberi Kehinaan 3:26 V
  26 السميع As-Samiʿ Maha Mendengar 2:127, 2:256, 8:17, 49:1 D
  27 البصير Al-Basir Maha Melihat 4:58, 17:1, 42:11, 42:27 D
  28 الحكم Al-Hakam Maha Menghakimi 22:69 V
  29 العدل Al-ʿAdl Maha Adil Tidak ada di dalam Alquran, lihat al-Kafʿamī (1992:40)
  30 اللطيف Al-Latif Maha Lembut 6:103, 22:63, 31:16, 33:34 D
  31 الخبير Al-Khabir Maha Mengenal 6:18, 17:30, 49:13, 59:18 D
  32 الحليم Al-Halim Maha Penyantun 2:235, 17:44, 22:59, 35:41 A
  33 العظيم Al-ʿAzim Maha Besar, Maha Agung 2:255, 42:4, 56:96 D
  34 الغفور Al-Ghafur Maha Pengampun 2:173, 8:69, 16:110, 41:32 D
  35 الشكور Asy-Syakur Maha Berterima Kasih 35:30, 35:34, 42:23, 64:17 A
  36 العلي Al-ʿAlī Maha Tinggi 4:34, 31:30, 42:4, 42:51 34:23 D
  37 الكبير Al-Kabir Maha Besar 13:9, 22:62, 13:30, 34:23 D
  38 الحفيظ Al-Hafiz Maha Memelihara 11:57, 34:21, 42:6 A
  39 المقيت Al-Muqit Maha Pemberi Kecukupan 4:85 I
  40 الحسيب Al-Hasib Maha Membuat Perhitungan 4:6, 4:86, 33:39 I
  41 الجليل Al-Jalil Maha Luhur 55:27, 7:143 A, V
  42 الكريم Al-Karim Maha Mulia 27:40, 82:6 D
  43 الرقيب Ar-Raqib Maha Mengawasi 4:1, 5:117 D
  44 المجيب Al-Mujib Maha Mengabulkan 11:61 A
  45 الواسع Al-Wasiʿ Maha Luas 2:268, 3:73, 5:54 A
  46 الحكيم Al-Hakim Maha Bijaksana 31:27, 46:2, 57:1, 66:2 D
  47 الودود Al-Wadud Maha Mengasihi 11:90, 85:14 D
  48 المجيد Al-Majid Maha Mulia 11:73 A
  49 الباعث Al-Baʿits Maha Membangkitkan 22:7 V
  50 الشهيد Asy-Syahid Maha Menyaksikan 4:166, 22:17, 41:53, 48:28 A
  51 ٱلْحَقُّ

(أَلْحَقُّ)

الحقّ، الحق ʾAl-Ḥaqq Al-Haqq Maha Benar 6:62, 22:6, 23:116, 24:25 D
  52 الوكيل Al-Wakil Maha Memelihara 3:173, 4:171, 28:28, 73:9 A
  53 القوي Al-Qawiy Maha Kuat 22:40, 22:74, 42:19, 57:25 D
  54 المتين Al-Matin Maha Kukuh 51:58 D
  55 الولي Al-Wali Maha Melindungi 4:45, 7:196, 42:28, 45:19 D
  56 الحميد Al-Hamid Maha Terpuji 14:8, 31:12, 31:26, 41:42 D
  57 المحصي Al-Muhsi Maha Penghitung 72:28, 78:29 V
  58 المبدئ Al-Mubdiʾ Maha Memulai 10:34, 27:64, 29:19, 85:13 V
  59 المعيد Al-Muʿid Maha Mengembalikan Kehidupan 10:34, 27:64, 29:19, 85:13 V
  60 المحيي Al-Muhyi Maha Menghidupkan 7:158, 15:23, 30:50, 57:2 V
  61 المميت Al-Mumit Maha Mematikan 3:156, 7:158, 15:23, 57:2 V
  62 الحي Al-Hayy Maha Hidup 2:255, 3:2, 20:111, 25:58, 40:65 D
  63 القيوم Al-Qayyum Maha Mandiri 2:255, 3:2, 20:111 D
  64 الواجد Al-Wajid Maha Penemu 38:44 V
  65 الماجد Al-Majid Maha Mulia 85:15, 11:73; al-Kafʿamī (1992:48) A
  66 الواحد Al-Wahid Maha Tunggal 13:16, 14:48, 38:65, 39:4 D
  67 الاحد Al-Ahad Maha Esa 112:1 A
  68 الصمد As-Samad Maha Dibutuhkan, 112:2 D
  69 القادر Al-Qadir Maha Berkehendak 6:65, 46:33, 75:40 D
  70 المقتدر Al-Muqtadir Maha Berkuasa 18:45, 54:42, 6:65 A
  71 المقدم Al-Muqaddim Maha Mendahulukan 16:61 V
  72 المؤخر Al-Muʾakhkhir Maha Mengakhirkan 71:4 V
  73 الأول Al-Awwal Maha Awal 57:3 D
  74 الأخر Al-Aakhir Maha Akhir 57:3 D
  75 الظاهر Az-Zahir Maha Nyata 57:3 D
  76 الباطن Al-Batin Maha Ghaib 57:3 D
  77 الوالي Al-Wali Maha Memerintah 13:11 I
  78 المتعالي Al-Mutaʿali Maha Tinggi 13:9 D
  79 البر Al-Barr Maha Baik, Maha Penderma 52:28 D
  80 التواب At-Tawwab Maha Penerima Taubat 2:128, 4:64, 49:12, 110:3 D
  81 المنتقم Al-Muntaqim Maha Pemberi Balasan 32:22, 43:41, 44:16 P
  82 العفو Al-ʿAfu Maha Pemaaf 4:43, 4:99, 4:149, 22:60, 58:2 V, I
  83 الرؤوف Ar-Raʾuf Maha Pengasuh 9:117, 57:9, 59:10 I
  84 مالك الملك Malik-ul-Mulk Maha Penguasa Kerajaan (Semesta) 3:26 D
  85

ذو الجلال والإكرام

Zul-Jalali
wal-Ikram

Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan 55:27, 55:78 D
  86 المقسط Al-Muqsit Maha Pemberi Keadilan 3:18; al-Kafʿamī (1992:58f) O
  87 الجامع Al-Jamiʿ Maha Pengumpul 3:9 I
  88 الغني Al-Ghani Maha Kaya 39:7, 47:38, 57:24 I, A, D
  89 المغني Al-Mughni Maha Pemberi Kekayaan 9:28 V
  90 المانع Al-Maniʿ Maha Pembela Lihat al-Kafʿamī (1992:61)
  91 الضار Ad-Darr Maha Bahaya 6:17; al-Kafʿamī (1992:58)
  92 النافع An-Nafiʿ Maha Baik 30:37
  93 النور An-Nur Maha Pemberi Cahaya 24:35 I
  94 الهادي Al-Hadi Maha Pemberi Petunjuk 22:54 I
  95 البديع Al-Badiʿ Maha Pencipta yang Tidak Ada Bandingannya 2:117, 6:101 I
  96 الباقي Al-Baqi Maha Kekal 55:27; al-Kafʿamī (1992:64) V
  97 الوارث Al-Warith Maha Mewarisi, Yang Mewarisi Segalanya 15:23, 57:10 P
  98 الرشيد Ar-Rashid Maha Pemberi Petunjuk ke Jalan Yang Benar, Maha Pandai 2:256, 72:10
  99 الصبور As-Sabur Maha Sabar 2:153, 3:200, 103:3 I

a     b D = Direct;[butuh klarifikasi] V = dari kata kerja ; A = dari kata sifat; I = dari kata sandang; P = dari bentuk jamak ; O = Lainnya

 1. ^ Nuruddin, Muhammad (2021). Hal-Hal yang Membingungkan Seputar Tuhan. Depok: Keira. hlm. 61. ISBN 978-623-7754-64-0.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
 2. ^ a b c Allah ta'ala: "Al Qur'an", Madinah, 2005
 3. ^ "Al-Quran (القرآن) :: Online Quran Project :: Translation and Tafsir". 

 • ʾIbrahīm bin ʿAlī al-Kafʿamī (1436-1500 CE), al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʼ al-ḥusnā. Beirut: Dār al-Hādī (1992) (WorldCat listing).
 • Dua puluh sifat Allah (Asy'ariyah)
 • Al-Rahman al-Rahim. Problems of Interpretation and Translation
 • Richard Shelquist, The Beautiful Names of Allah (wahiduddin.net)
 • 99 Names of Allah (ul.org.au)
 • Oil paintings of all the 99 names of Allah.
 • lengkap artinya 99 nama allah.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asmaulhusna&oldid=19669335"