Mengapa kita harus menghemat penggunaan air bersih

 Walaupun jumlah ar Bum mlmpah, sbagan bsar ar rsbu aalah ar asn. Hal n jlaskan olh Naonal Gophyscal Daa Cnr NOAA, yang mngungkapkan bahwa skar 321,003,271 kubk ml (97 prsn) ar bum braa lau. 

 

Kanungan garam yang aa alam ar lau sanga ngg, lbh ar yang ubuh manusa bsa pross. Karna ulah, ka ak bsa mmnum rlalu banyak ar asn karna jusru bsa mnybabkan kmaan. Jka 97 prsn ar aa lau an brar hanya aa 3 prsn ar awar. 

 

Jumlah yang sk rsbu juga blum rmasuk 2 prsn yang mngnap sbaga glsr an mmbku bawah lau. Ja sjanya ar sluruh ar yang aa muka bum, hanya aa 1 prsn ar yang bsa ka paka an konsums.

 

Slah mnymak faka aas, yuk mula skarang ka brhma ar. Gunakanlah ar ngan bjak, rmasuk saa Smar Mom mncuc pakaan. Sau cara yang bsa Smar Mom lakukan unuk mnghma ar saa mncuc aalah ngan mnggunakan Aack Easy. Drjn car n

lngkap ngan knolog Busa Crk yang mampu mmbrshkan noa mmbanl scara ffcv an cpa, hanya 1x kuck an 1x blas. Mncuc ja hma ar an pakaan lbh wang brsh brklau.

 

Tunaskan juga pross pncucan pakaan ngan pwang an plmbu Aack Frsh Up ngan knolog An Bau 48 Jam an Mkro-kapsul yang akan mlpaskan snsas wang sgar k sluruh bagan pakaan shngga pakaan akan rbbas ar bau ak sap an ap wang sgar slama 48 jam.

Ar mnja salah sau sumbr khupan yang pnng. Tak aa saupun orang yang bsa brahan hup jka ak aa ar skarnya. Bak unuk konsums aau gunakan unuk kprluan shar-har. Unuk mrka yang mmlk rumah lokas yang sul mnmukan aar brsh, maka kbanyakan orang akan mnggunakan flr ar brsh.

Bgu pnngnya ar unuk khupan an smua manusa, shngga ar yang kruh mnja masalah snr. Namun, ahukah kamu bahwa ka sharusnya mnghma ar yang aa? Brku alasan mngapa ka harus mnghma ar sjak n.

1. Agar ak rja kkrngan

Mlakukan pnghmaan apa mmnmalsr ampak kkrngan an kkurangan ar. Trjanya prubahan klm mmbua  musm kmarau lbh panjang, shngga jumlah ar pun prlahan brkurang. Dngan mmbaas pnggunaan ar, maka langkah n bsa mmbanu mnghaap kkrngan masa mnaang.

2. Mnjaga prsaan makanan

Sapa sangka bahwa kgagalan alam mnghma ar brampak paa kurangnya prsaan makanan? Pasalnya, makanan mmbuuhkan ar unuk pross pngolahannya shngga jka ar brkurang, maka akan brpngaruh paa caangan makanan.

3. Mlsarkan lngkungan

Mngurang pmakaan ar apa brampak bak paa klsaran lngkungan. Pasalnya, nrg yang gunakan unuk mmpross an mngalrkan ar k rumah, pusa-pusa nusr aau bsns, sra pranan juga akan brkurang shngga polus pun kurang an bahan bakar bsa hma.

Nah, agar kamu brhasl mnghma ar, aa bbrapa cara yang sbaknya kamu lakukan:

Panau pmakaan ar

Langkah uama yang apa lakukan aalah ngan mmanau pmakaan ar rumah scara brkala. Hal n brujuan unuk mnghnar ar kran yang mlubr mpa-mpa pnampungan ar. Unuk mlakukan pmanauan, aa baknya jka mmasang mran ar.

KOMPAS.com – Ar aalah unsur yang pnng bag khupan. Ar gunakan sap har sjak khupan bum mula. Ka lah ajarkan unuk mnghma an mnggunakan ar scara bjak. Mngapa ka harus mnggunakan ar brsh scara bjak?

Ka harus mnggunakan ar brsh scara bjak karna jumlah ar brsh rbaas. Skar 70 prsn prmukaan bum uup olh ar. Namun, sbagan bsar aalah ar lau an hanya 2,5 prsn yang mrupakan ar awar aau ar brsh.

Dlansr ar Naonal Gographc, hanya skar sau prsn ar awar yang muah akss karna ssanya rprangkap alam glsr an laang salju.

Arnya, ka hanya mmlk skar 0,007 prsn ar brsh ar oal ar bum.

Baca juga: Upaya yang Bsa Dlakukan Unuk Mnjaga Krsaan Ar Brsh

Ar brsh rsbu harus bag paa 7,8 mlar manusa, lbh ar 300 rbu spss umbuhan, 8,7 mlar hwan, blum lag unuk kprluan nusr an nrg.

Shngga, ka harus mnggunakan ar brsh scara bjak agar smua kbuuhan makhluk hup an kgaan manusa rpnuh an rhnarkan ar kkurangan ar an kkrngan. 

Dprlukan smua makhluk hup

Ka harus mnghma ar brsh, karna ar prlukan olh smua makhluk hup. Dlansr ar Scncng, ar aalah plaru unvrsal yang apa mmbawa smua za alam ubuh makhluk hup.

Msalnya, nurs, on, lmbah, an za lannya yang prlukan unuk mmprahankan fungs bologs an fsologs ubuh.

Baca juga: Alasan Ar Pnng bag Khupan Manusa an Lngkungan

Hal rsbu mmbua ar prlukan olh manusa, hwan, umbuhan, an makhluk hup lannya. Shngga, ka harus mnggunakan ar ngan bjak agar makhluk hup lan juga apa mmnuh kbuuhan arnya.

Ka ak bsa kkurangan ar

Alasan mngapa ka harus mnggunakan ar brsh scara bjak aalah ka ak bsa kkurangan ar.

Dlansr ar Scnc n h Nws, ar mmbnuk 60 hngga 75 prsn bra ubuh manusa an khlangan mpa prsn saja apa mmbua manusa hras.

Sorang manusa apa brahan hup sbulan anpa makan, namun sul unuk brahan ga har anpa mnum ar. Krganungan manusa rhaap ar, mmbua ka harus mnggunakan ar brsh scara bjak.

Baca juga: Apa yang Trja Jka Tak Mnghma Ar an Lsrk?

Mngurang ar lmbah

Mnggunakan ar scara bjak arnya mngurang ar lmbah, bak ar lmbah rumah angga maupun nusr.

Ar lmbah sul unuk olah karna mnganung za brbahaya an apa ngan muah masuk k lngkungan.

Mncgah pnurunan muka anah

Kbanyakan ar brsh apa ar ar anah yang braa bauan akufr.

Dlansr ar U.S. Gologcal Survy, ksraks ar anah alam jangka panjang an alam alam jumlah bsar apa mnybabkan pnurunan muka anah an pmaaan akufr.

Baca juga: Pngran Akufr an Macamnya

Arnya, pnggunaan ar anah scara bsar-bsaran apa mngakbakan pnurunan muka anah.

Pnurunan muka anah apa mrusak bangunan an jalan, mngganggu supla ar, mngganggu ranas ar lmbah, an juga mmbua arah rsbu lbh rnan rkna banjr.

Unuk mnghnar ampak buruk rsbu, ka harus mnggunakan ar brsh scara bjak.

Mnghma baya

Alasan kosom mngapa ka harus mnggunakan ar ngan bjak aalah unuk mnghma baya. Makn banyak ar yang gunakan, maka makn bsar baya yang harus kluarkan.

Knapa ka harus mnghma ar brsh?

Mngapa manusa harus mnghma ar? Hma ar apa mncgah rsko rjanya krss ar Bum. Mnuru aa ar Prsrkaan Bangsa-Bangsa, aa 783 jua orang yang ak mmlk akss ar brsh karna aanya pncmaran ar. In brar sbanyak 783 jua orang ar sluruh una mngalam krss ar brsh.

Mngapa ka harus mnghma pnggunaan ar brsh branly?

Alasan mngapa ka harus mnghma ar aalah karna JUMLAH AIR BERSIH YANG LAYAK PAKAI smakn har smakn brkurang. Dngan mkan, unuk mmprahankan klangsungan hup (sbab ar aalah unsur val bag makhluk hup) maka manusa WAJIB unuk mnghma ar.

Apa yang harus lakukan unuk mnghma pnggunaan ar brsh?

Brbaga Cara Mnghma Ar. Mncuc baju alam jumlah banyak. ... . Bua jawal mnyram anaman an mncuc knaraan. ... . Mnggunakan kran araor. ... . Jangan barkan kran rbuka. ... . Masak ar scukupnya. ... . Hnar man brlama-lama. ... . Tak mngabakan ppa bocor. ... . Mnggunakan flr ar..

Mnghma ar brar ka mnghma apa?

Paa saa ka mnghmaT ar maka ka mnghma sumbr aya alam ka bum n.